Make your own free website on Tripod.com

และติวเข้มเตรียมสอบ NT

ติวเข้มเตรียมสอบเอ็นทรานซ์ เข้าม.1

 

สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 เท่านั้น

ติวเข้ม  5 วิชา

·     

ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมา

เสริมสร้างเนื้อหาใหม่

ฝึกการทำข้อสอบจริง

 
อังกฤษ

·      คณิตศาสตร์

·      ภาษาไทย

·      สังคม

·      วิทยาศาสตร์

 

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เรียนวัน เสาร์     เวลา 13.30-15.30 น.

         อาทิตย์      เวลา  15.30-17.30 น.

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

ค่าแบบเรียน       200 บาท

ค่าธรรมเนียนแรกเข้า  200 บาท (ยกเว้น)

 

ระยะเวลาการติว

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่สอบเอ็นทรานซ์ เข้าม.1

(ประมาณ 4 เดือน)